Menu

Novosti

Idi nazad

Nova usluga za građane Opštine Foča

M Milos Rasevic  •  16-05-2022  • 

Opština Foča potpisala je sporazum sa Transparenty Internacionalom uz finansijsku podršku Vlade Holandije koji ima za cilj jačanje transparentnosti lokalne samouprave i omogućuje građanima veće učešće u procesu donošenja odluka.

Platfoma će biti korištena za direktnu komunikaciju građana sa lokalnom administracijom.

Na platformi građani mogu da iznose svoje prijedloge, podnose inicijative kao i da upućuju primjedbe i pitanja lokalnoj administraciji.

Svi prijedlozi, inicijative i pitanja su javno vidljiva.

Da bi koristili ovu platfomu, građani prethodno trebaju da registruju nalog sa svojim imenom i prezimenom.