Menu

Saopštenje za javnost

no image available

Opština Foča i Caritas Švicarske objavljuju Javni poziv za dostavljanje poslovnog plana za Projekat „Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije 2019 – 2023 (SELLS)“. Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju korisnici koji su učestvovali na treningu za...

Opština Foča i švajcarski Karitas potpisali su ugovor o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije Gradske pijace, čija je ukupna vrijednost 90.000 KM. Sredstva su obezbijeđena iz opštinskog budžeta i kroz projekat „Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornjodrinske regije”. Učešće Opštine Foča...

Načelnik Opštine Foča, Milan Vukadinović i predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić potpisali su danas Sporazum o saradnji i bratimljenju dva grada. Kako je istaknuto, partnerstvo će se zasnivati na povezivanju u oblasti zdravstvenog i održivog turizma, zapošljavanja, obrazovanja i...

Opštinska izborna komisija Foča, je na Prvoj sjednici, dana 26. maja 2022. godine,  donjela P  L  A  N  IZLAGANJA  IZVODA  IZ  PRIVREMENOG  BIRAČKOG  SPISKA ZA  OSNOVNU  IZBORNU  JEDINICU  166  FOČA  http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2022/06/Plan-izlaganja-izvoda-iz-Privremenog-birackog-spiska-2020..pdf

Opština Foča potpisala je sporazum sa Transparenty Internacionalom uz finansijsku podršku Vlade Holandije koji ima za cilj jačanje transparentnosti lokalne samouprave i omogućuje građanima veće učešće u procesu donošenja odluka. Platfoma će biti korištena za direktnu komunikaciju građana sa lokalnom...