Menu

Vijesti

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 58. Statuta Opštine Foče („Službeni glasnik opštine Foča“, br.8/17), u skladu sa odredbama Odluke o izgradnji višeporodičnog stambenog objekta za mlade bračne...

Opština Foča i Caritas Švicarske objavljuju Javni poziv za dostavljanje poslovnog plana za Projekat „Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije 2019 – 2023 (SELLS)“. Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju korisnici koji su učestvovali na treningu za...

Javna rasprava o Izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Hum – Šćepan Polje“ čiji je investitor Aleksandar Paprica iz Foče, održaće se 07.06.2022.godine u vremenu od 10.00 do 11.00 časova u sali broj 31 u zgradi Opštine Foča. Izmjene i dopune...

Opština Foča i švajcarski Karitas potpisali su ugovor o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije Gradske pijace, čija je ukupna vrijednost 90.000 KM. Sredstva su obezbijeđena iz opštinskog budžeta i kroz projekat „Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornjodrinske regije”. Učešće Opštine Foča...

Načelnik Opštine Foča, Milan Vukadinović i predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić potpisali su danas Sporazum o saradnji i bratimljenju dva grada. Kako je istaknuto, partnerstvo će se zasnivati na povezivanju u oblasti zdravstvenog i održivog turizma, zapošljavanja, obrazovanja i...

Opštinska izborna komisija Foča, je na Prvoj sjednici, dana 26. maja 2022. godine,  donjela P  L  A  N  IZLAGANJA  IZVODA  IZ  PRIVREMENOG  BIRAČKOG  SPISKA ZA  OSNOVNU  IZBORNU  JEDINICU  166  FOČA  http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2022/06/Plan-izlaganja-izvoda-iz-Privremenog-birackog-spiska-2020..pdf

Foča je spremna za najveći sportski događaj ove godine-Svjetsko rafting prvenstvo. Nakon prvog dijela prvenstva na rijeci Vrbas u Banjaluci, najbolji svjetski rafteri u Foču dolaze 30. maja. Na Tari će 1. juna voziti najatraktivniju takmičarsku disciplinu-spust. Nakon takmičenja, u...

Na stadionu u Donjem Polju juče je obilježen Međunarodni dan porodice, kome je prisustvovalo nekoliko stotina djece i roditelja. Uspješan organizator bio je Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj. Djeca i roditelji su se takmičili, igrali, crtali i družili, a ovim...

Opština Foča potpisala je sporazum sa Transparenty Internacionalom uz finansijsku podršku Vlade Holandije koji ima za cilj jačanje transparentnosti lokalne samouprave i omogućuje građanima veće učešće u procesu donošenja odluka. Platfoma će biti korištena za direktnu komunikaciju građana sa lokalnom...

Stalnim strahovanjima stanovnika Foče, pri oblinim padavinama i topljenjima snijega, da bi mogli biti poplavljeni trebalo bi da dođe kraj planiranom izgradnjom obaloutvrda, a iz lokalne uprave napominju da će se uz zaštitu voditi dosta računa i o lijepom izgledu...