Menu

Vaše inicijative

playgrround

Ova  inicijativa je usmjerena na formiranje i opremanje dječijih igrališta u svim urbanim dijelovima opštine, čime će se osigurati uvjeti za sigurnu igru i druženje, osigurati bolji uvjeti za rast, i razvoj djece te doprinijeti povećanju socijalizacije, međusobnog povezivanja i...