Menu

Prijedlozi

Idi nazad

NACRT IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA „HUM – ŠĆEPAN POLJE“

M Milos Rasevic  •  16-05-2022  • 
0 komentara

Nacrt Plana broj: 691/21 od aprila 2022. godine, koji je urađen od strane „Projekt“ a.d. Banja Luka se stavlja na javni uvid u vremenu od 12.05.2022. do 12.06.2022. godine.

Nacrt Plana se izlaže u Šalter sali Opštine Foča, a što uključuje i Mjesnu zajednicu Brod na Drini, kao i u prostorijama „Projekt“ a.d. Banja Luka.

Zainteresovani građani, pravna ili fizička lica mogu svoje primjedbe, mišljenja i sugestije na predloženi Nacrt Plana upisati u knjigu primjedbi svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 časova za vrijeme trajanja javnog uvida.

Knjiga primjedbi se nalazi u Šalter sali Opštine Foča.

Postavi komentar

Morate se prijaviti da bi ste postavili komentar.