Menu

sjednice

Idi nazad

Poziv za 12. redovnu sjednicu Skupštine Opštine Foča

 •  03-03-2022  • 
1.
Zapisnik sa Jedanaeste redovne sjednice Skupštine Opštine Foča, od 31. 1. 2022. godine,
0 glasova
0
0
votes
2.
Informacija o realizaciji zaključaka sa Jedanaeste redovne sjednice Skupštine Opštine Foča, od 31. 1. 2022. godine,
0 glasova
0
0
votes
3.
Izvještaj o radu Načelnika Opštine Foča za 2021. godinu,
0 glasova
0
0
votes
4.
Program rada Načelnika Opštine Foča za 2022. godinu,
0 glasova
0
0
votes
Prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta za 2022. godinu,
5.
Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu,
0 glasova
0
0
votes
6.
Prijedlog programa utroška sredstava od šumskih sortimenata za 2022. godinu,
0 glasova
0
0
votes
7.
Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2022. godinu,
0 glasova
0
0
votes
8.
Prijedlog programa utroška sredstava od vodnih naknada za 2022. godinu,
0 glasova
0
0
votes
9.
Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području opštine Foča u 2021. godini,
0 glasova
0
0
votes
10.
Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječnih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina,
0 glasova
0
0
votes
11.
Prijedlog odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2022. godinu,
0 glasova
0
0
votes
12.
Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga regulacionog plana za dio naselja Dolje Polje „Studentski dom broj 2“ opština Foča,
0 glasova
0
0
votes
13.
Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Opštinske uprave Opštine Foča,
0 glasova
0
0
votes
14.
Prijedlog odluke o osnivanju Poslovne jedinice Apoteka „Foča 2“ Foča,
0 glasova
0
0
votes
15.
Prijedlog odluke o osnivanju Poslovne jedinice Apoteka „Čajniče“ Čajniče,
0 glasova
0
0
votes
16.
Izbor i imenovanje rukovodioca Poslovne jedinice Apoteka „Foča 2“ Foča,
0 glasova
0
0
votes
17.
Izbor i imenovanje rukovodioca Poslovne jedinice Apoteka „Čajniče“ Čajniče,
0 glasova
0
0
votes
18.
Razrješenje i izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Foča“ Foča:

b) Razrješenje vršioca dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Foča“ Foča po osnovu isteka mandata,

a) Izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Foča“ Foča,

0 glasova
0
0
votes
19.
Razrješenje i izbor i imenovanje direktora Centra za kulturu i informisanje Foča:

a) Razrješenje vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu i informisanje Foča po osnovu isteka mandata,

b) Izbor i imenovanje direktora Centra za kulturu i informisanje Foča,

0 glasova
0
0
votes
20.
Razrješenje i izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Foča:

a) Razrješenje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Foča po osnovu isteka mandata,

b) Izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Foča,

0 glasova
0
0
votes
21.
Razrješenje i izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Muzej „Stara Hercegovina“ Foča:

a) Razrješenje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Muzej „Stara Hercegovina“ Foča po osnovu ostavke,

b)  Izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Muzej „Stara Hercegovina“ Foča,

0 glasova
0
0
votes
22.
Razrješenje i izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ Foča:

a) Razrješenje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ Foča po osnovu isteka mandata,

b)  Izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ Foča,

0 glasova
0
0
votes
23.
Razrješenje članova i izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Turistička organizacija Opštine Foča:

a) Razrješenje članova Upravnog odbora Javne ustanove Turistička organizacija Opštine Foča po osnovu isteka mandata,

b)  Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Turistička organizacija Opštine Foča,

0 glasova
0
0
votes
24.
Razrješenje članova i izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Muzej „Stara Hercegovina“ Foča:

a) Razrješenje članova Upravnog odbora Javne ustanove Muzej „Stara Hercegovina“ Foča po osnovu isteka mandata,

b)  Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Muzej „Stara Hercegovina“ Foča,

0 glasova
0
0
votes
25.
Informacija o stanju rješavanja upravnih predmeta u 2021. godini,
0 glasova
0
0
votes
26.
Informacija o položaju raseljenih lica, povratnika i korisnika alternativnog smještaja na području opštine Foča,
0 glasova
0
0
votes
27.
Odgovori na odbornička pitanja,
0 glasova
0
0
votes
28.
Odbornička pitanja,
0 glasova
0
0
votes
29.
Inicijative odbornika,
0 glasova
0
0
votes
30.
Tekuća pitanja.
0 glasova
0
0
votes