Menu

Novosti

Idi nazad

Vlada odobrila 40 miliona KM za puteve od Foče prema Tjentištu i Šćepan Polju

E Emir Osmanovic  •  13-04-2022  • 

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost “Putevima Republike Srpske” za izgradnju nove dionice puta Gacko-Foča, dionica Tjentište-Brod na Drini, poddionica od Tjentišta do Kosmana, uključujući i most na rijeci Drini, te rekonstrukciju magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje, ukupne vrijednosti 40 miliona KM.

Sredstva neophodna za finansiranje ovih investicija biće doznačena iz republičkog budžeta, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Ove investicije biće realizovane u periodu od dvije godine od dana zaključivanja ugovora o realizaciji.

Procijenjena vrijednost prve investicije izgradnje magistralnog puta Gacko-Foča, dionica Tjentište-Brod na Drini kojom se obuhvata izgradnja nove trase postojećeg magistralnog puta u dužini približno 11 kilometara od Tjentišta do Kosmana, uključujući most na rijeci Drini je oko 30 miliona KM.

Za realizaciju ovog projekta do sada je urađen generalni projekat.

Planirana poddionica se odvaja od postojeće trase magistralnog puta na mjestu gdje se Sutjeska uliva u Drinu /Kosman/ i nastavlja da prati kanjon Sutjeske do Tjentišta.

Druga investicija obuhvata rehabilitaciju magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ – Hum /Šćepan Polje/ u dužini od oko 20 kilometara i njena procijenjena vrijednost je oko 10 miliona KM.

Polazeći od činjenice da realizacija predmetnih projekata ima za cilj razvoj i unapređenje saobraćajne infrastrukture, te brže i bezbjednije odvijanje saobraćaja, kao i povezivanje Republike Srpske sa susjednim državama, Vlada je usvojila odluku kojom se zadužuju “Putevi Republike Srpske” da realizuje ove projekte, dodaje se u saopštenju.

Skupština opštine Foča u više navrata je, a posljednji put u januaru ove godine, izrazila nezadovoljstvo stanjem magistralnih i regionalnih puteva na području ove lokalne zajednice i nadležnim institucijama Republike Srpske i BiH uputila zahtjev da se konačno krene u obnovu putne mreže.

Magistralni i regionalni putevi nisu bezbjedni za saobraćaj i predstavljaju prepreku za ekonomski razvoj Foče i šire regije, konstatovano je u skupštinskom zaključku.

Odbornici su jednoglasno usvojili zaključak u kojem su istakli da je putna mreža u veoma lošem stanju i da su stanovnici nezadovoljni uz apel da je potrebno da se magistralni put Brod na Drini-Šćepan Polje što prije cijelom dužinom proširi na pet metara i asfaltira uz izradu odbojnih ograda, te da se ubrzaju aktivnosti kako bi počela izgradnja nove trase tog i puta Brod na Drini-Tjentište.

Uz ova dva pravca, apelovano je i da se što prije pokrenu aktivnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Foča-Godijeno, koji dalje vodi prema Čajniču, te regionalnog puta prema Čelebićima i granici sa Crnom Gorom, odnosno prema opštini Pljevlja.

Kategorije